Advocacy Support Cymru

Mae Advocacy Support Cymru (ASC) yn ddarparwr eiriolaeth arbenigol sydd ar hyn o bryd yn darparu gwasanaethau eiriolaeth annibynnol mewn rhannau o Dde a Chanolbarth Cymru.

Ein gweledigaeth yw darparu’r ansawdd uchaf bosibl o eiriolaeth annibynnol yn gyson.


Ein ffocws yw gweld gwerth, cefnogi a gweithio gyda phobl y mae angen eu clywed er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.


Rydym yn credu bod eiriolaeth annibynnol yn bwysig oherwydd ei bod yn amcanu at roi llais i bobl na allant gael pobl i’w clywed. Mae eiriolaeth yn helpu i sicrhau bod pobl mor gysylltiedig ag y gallant fod â’r pethau sy’n effeithio arnyn’ nhw, a’u bod yn medru cyfathrebu’u hanghenion a’u dymuniadau i eraill a all fod â dylanwad neu rym dros eu bywydau.

Fe allwch ganfod mwy am y gefnogaeth rydym yn ei chynnig drwy edrych ar y tudalennau eraill ar y wefan hon. Os na allwch chi ganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, yna a fyddech cystal â chysylltu; rydym yn falch o glywed oddi wrth unrhyw un.

 

 

 

 

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau