Dywedwch Wrthym Beth Ydych yn ei Feddwl

Mae'n bwysig inni wybod beth mae pobl yn ei feddwl o wasanaethau yn Advocacy Support Cymru.

Mae yna amryw o ffyrdd y gallwch ddweud wrthym.

  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Ysgrifennwch neu ffoniwch a gadewch inni wybod beth ydych chi'n ei feddwl.
  • Lawrlwythwch y Ffurflen Werthuso hon a dychwelwch hi atom yn y post neu drwy e-bost.
  • Adroddwch eich stori wrth Patient Opinion (gweler isod)

Mae ASC yn gweithio mewn partneriaeth â Patient Opinion, gwefan lle y gall unrhyw un rannu storïau am y gwasanaeth y maen' nhw wedi'i dderbyn gennym. Fe all rhannu'ch stori am Advocacy Support Cymru ein helpu ni i wneud ein gwasanaethau yn well. Fe allwch rannu'ch stori, boed hi'n dda neu'n ddrwg – mae'r ddau'n bwysig.

Rydym yn gofyn i Patient Opinion glywed eich stori inni oherwydd:

  • Mae Patient Opinion yn gyfan gwbl gyfrinachol. Er y byddwn yn clywed beth rydych yn ei ddweud, nid ydym yn gwybod pwy a ddywedodd o. Felly, fe allwch deimlo'n rhydd i ddweud yn union beth mae arnoch eisiau'i ddweud.
  • Fe fydd yr hyn y byddwch yn ei ddweud yn cael ei rannu ar wefan Patient Opinion. Fe all pobl eraill weld beth roeddech yn ei feddwl o'r gwasanaeth, ac fe all ASC ddefnyddio'ch adborth i wella gwasanaethau. Fe wneir hyn heb ddatgelu'ch manylion cysylltu.
  • Os nad oes arnoch eisiau i neb wybod pwy ydych chi, rydym yn cynghori eich bod yn osgoi rhoi manylion yn eich adborth drwy'r hyn y gellir eich adnabod.

Fe allwch adrodd eich stori mewn un o dair ffordd:

 Gwefan

  • Cliciwch yma ac rydych yn edrych ar storïau pobl eraill a chysylltu â gwefan Patient Opinion.
  • Cliciwch yma ac fe allwch anfon eich stori yn uniongyrchol at Patient Opinion.

Ffôn:

  • 0800 122 31 35 (rhadffon) yn ystod oriau gwaith, a dywedwch eich stori wrth rywun yn Patient Opinion.

Post:

  • Fe allwch ofyn inni am daflen. Mae yna le ar y daflen ichi ysgrifennu neu dynnu llun o'ch stori. Fe allwch wedyn ei selio hi a'i phostio hi at Patient Opinion (dim angen stamp).

 

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau