Gwasanaethau Hyfforddi

Mae Advocacy Support Cymru yn cydnabod y rhan hanfodol y mae Hyfforddiant yn ei chwarae gyda chynnal gwasanaeth effeithiol, cyfoes a chymwys i bobl. Er mwyn hwyluso hyn, mae gennym Swyddog Hyfforddi ymroddedig, a all, fel gweithiwr Iechyd Meddwl profiadol, Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol wedi’i gymhwyso, ac aseswr City & Guilds, ddarparu hyfforddiant i’n staff ein hunain.

Rydym hefyd yn fodlon darparu sesiynau Gwybodaeth a Chodi Ymwybyddiaeth i ystod eang o sefydliadau a grwpiau eraill, yn cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol.

Mae ASC yn gweithio mewn Partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro i ddarparu’r Dystysgrif City & Guilds mewn Eiriolaeth Annibynnol.

Efallai y byddwn hefyd yn gallu darparu mathau eraill o hyfforddiant pwrpasol yn ymwneud ag Eiriolaeth ac Iechyd Meddwl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein darpariaeth hyfforddiant, fe fyddem yn fwy na bodlon ichi gysylltu

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau