Pwy ydym ni?

Mae Advocacy Support Cymru (ASC) yn elusen gofrestredig wedi'i lleoli yng Nghymru, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chastell Nedd.

Mae gennym dîm mawr o eiriolwyr, uwch-reolwyr a staff cymorth, sy’n ein galluogi ni i ddarparu gwasanaethau ledled ardal ddaearyddol fawr.

Fe ddaw’n heiriolwyr o ystod o gefndiroedd proffesiynol, ac maen’ nhw’n cael eu recriwtio ar y sail o feddu ar brofiad priodol a chadarn a/neu hyfforddiant, yn ogystal â thystiolaeth o ymrwymiad i egwyddorion Eiriolaeth Annibynnol.

Fe wneir gwiriadau manwl y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar ein holl eiriolwyr, ac maen’ nhw’n mynd drwy broses gynefino drwyadl, goruchwyliaeth reolaidd a hyfforddiant a datblygiad personol parhaus.

Mae llawer o’n heiriolwyr wedi llwyddo i gwblhau’r Dystysgrif City & Guilds mewn Eiriolaeth Annibynnol.  Mae’n rhaid i’r gweddill weithio tuag at y cymhwyster hwn.

Rydym yn un o ond ychydig o sefydliadau yng Nghymru i fod wedi cyflawni’r Marc Perfformiad mewn Ansawdd Eiriolaeth.

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau