Cyfrannwch yr hyn a allwch i'n hapêl
Speech Bubble

Does neb yn dewis dioddef o iechyd meddwl gwael.

Gallwn eich helpu i ddeall eich hawliau a chael pobl i wrando arnoch.

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn elusen gofrestredig sy'n arbenigo mewn darparu eiriolaeth broffesiynol, gyfrinachol ac annibynnol ar gyfer y sawl sy'n gymwys mewn lleoliadau gofal eilaidd ac iechyd meddwl cymunedol.

Gall ein heiriolwyr eich cefnogi ar faterion mewn perthynas â thriniaeth, meddyginiaeth, gwasanaethau, hawliau ac opsiynau a byddant yn eich galluogi i gael dweud eich dweud am eich triniaeth a'ch gofal.

Ni fydd eiriolwyr yn rhoi cyngor, yn cynnig cwnsela, yn darparu cyfryngiad neu'n bod yn gyfaill. Ni fyddant yn beirniadu dymuniadau'r sawl maen nhw'n eu cefnogi neu'n ceisio eich perswadio i ddilyn ffordd benodol o weithredu.

Mae eiriolwyr yn darparu gwybodaeth i bobl i'w helpu i ddeall pa opsiynau sydd ar gael, ond nid ydynt yn penderfynu neu'n cynghori pa un i ddewis.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho

Er y byddem yn hoffi i'n heiriolaeth fod ar gael i gymaint o bobl â phosib, mae gan ein gwasanaethau gyfyngiadau penodol sy'n ein hatal rhag gweithio gyda phawb sydd eisiau neu angen eiriolwr.

Ffoniwch ni ar 029 2054 0444 a byddwn yn hapus i ddweud wrthych a ydych yn gymwys ai beidio.