Rhowch eich barn i ni

Mae'n hanfodol ein bod yn gwybod barn pobl am yr eiriolaeth a ddarperir gan ASC. Trwy wrando ac ymateb i adborth, gallwn wella. Mae sawl ffordd y gallwch ddarparu adborth i ni.

Cwblhewch ein Ffurflen Werthuso syml ar-lein a chliciwch ar Cyflwyno ar y diwedd - diolch

 

 

 

Gwneud cwyn

Rydym hefyd yn parchu'ch hawl i wneud cwyn os ydych yn anhapus gydag unrhyw agwedd o'n gwasanaeth. Gallwch ddod o hyd i'n polisïau Cwynion a Chanmoliaeth isod.

 

 

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho