Ansawdd cydnabyddedig ein gwasanaeth eiriolaeth

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn falch o fod yn ddeiliad y Marc Ansawdd Perfformiad Eiriolaeth (QPM Eiriolaeth) ers 2016.

Y QPM Eiriolaeth yw safon ansawdd meincnod y DU sy'n adnabod ansawdd wrth gyflwyno gwasanaethau eiriolaeth (yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon). Mae'r broses pedwar cam yn drylwyr ac roedd rhaid i ASC ddarparu tystiolaeth i ddangos sut mae'n bodloni'r gwahanol safonau gofynnol.

Mae ennill y QPM Eiriolaeth:

  • Yn galluogi i ASC, fel darparwr eiriolaeth annibynnol, ddangos a hyrwyddo ei ymrwymiad a'i gallu i ddarparu eiriolaeth o ansawdd uchel.
  • Yn rhoi sicrwydd i gomisiynwyr gwasanaethau eiriolaeth bod ASC wedi cael ei asesu i sicrhau bod y sefydliad yn gadarn ac yn canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaethau o ansawdd.
  • Mae proses y QPM hefyd yn helpu ASC i asesu, gwella a datblygu ei systemau, polisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

Ail-aseswyd ASC yn ddiweddar ac mae'n falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn y QPM Eiriolaeth ymhellach tan 2022.

Mae nifer o esiamplau o gwsmeriaid bodlon ar Care Opinion. Mae'r adolygiadau cadarnhaol hyn ynghyd â llwyddo ennill y QPM Eiriolaeth yn rhoi hyder a sicrwydd i gleientiaid a gweithwyr proffesiynol bod ASC, fel darparwr Eiriolaeth Annibynnol, yn darparu gwasanaeth eiriolaeth o ansawdd uchel.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho