Achos Coronavirus (COVID-19) - Diweddariad gwasanaeth eiriolaeth Mawrth 2020

19.03.20

 

Rydym yn dechrau amser digynsail yng nghanol yr achos hwn o Coronavirus (COVID-19), ac o ganlyniad roeddem am roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein darpariaeth gwasanaeth Eiriolaeth.

 

Hoffem eich sicrhau y bydd ein holl ddarpariaeth gwasanaeth eirioli IMHA, IMCA a Community yn parhau ar gyfer pob claf. Fodd bynnag, wrth i’r dyddiau barhau, mae wardiau’n cau’n gyflym i ymwelwyr er mwyn cyfyngu ar y risg o ledaenu’r firws. Yn yr achos hwn, bydd eiriolaeth yn digwydd trwy sgyrsiau ffôn lle bynnag y bo modd.

Bydd ein safleoedd swyddfa yng Nghaerdydd ac Abertawe yn cau o ddydd Llun 23 Mawrth a bydd ein holl staff yn gweithio gartref. Mae gennym dechnoleg ar waith sy'n caniatáu inni weithredu'n effeithlon felly ymatebir i alwadau ffôn a negeseuon e-bost fel arfer.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni addasu i ffordd newydd o weithio i'n tîm cyfan. Byddwn yn ymdrechu i fod mor ymatebol a chefnogol ag y gallwn.