Lansio brand a gwefan newydd

07.09.17

Mae cyfnod newydd ar ddod o fis Medi 2017 gyda Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru yn falch o lansio ei olwg newydd sbon.

Mae'r logo newydd yn dynodi ail-bwyslais glanach a thryloyw o'i hunaniaeth a chenhadaeth a gellir gweld hyn ledled y wefan newydd, mewn taflenni a'r deunydd ysgrifennu newydd. Mae taflenni newydd bellach ar gael ar gais a byddant yn cael eu cylchredeg i bob ward ac uned o fewn yr ardaloedd ble rydym yn darparu ein gwasanaethau maes o law. Dyma wahoddiad i chi gymryd cipolwg o amgylch ein gwefan a rhoi gwybod eich barn ar y newydd wedd trwy anfon e-bost at info@ascymru.org.uk