Cwblhau cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr ASIST

12.07.17

Mae pedwar aelod o staff ASC wedi cwblhau cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr ASIST (Hyfforddiant Sgiliau Ymyriadau Hunanladdiad Cymwysedig) yn ddiweddar. Cwrs amhrisiadwy o fewn maes Eiriolaeth ac yn unol â pholisi'r sefydliad i hidlo dysg trwy ASC i bob un o'i eiriolwyr, bydd yr hyfforddiant nawr yn cael ei raeadru i'r timau yng Nghaerdydd ac yn Llandarsi.

Pan fydd ar waith o fewn y sefydliad, y nod yw bod y cwrs yn cael ei gyflwyno gan ein tîm hyfforddiant y tu allan i ASC er mwyn lledaenu'r ymwybyddiaeth a sgiliau'r hyfforddiant hanfodol hwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ASIST neu am argaeledd ar gyrsiau yn y dyfodol, cysylltwch â'r tîm ar 029 2054 0444.