ASC yn codi arian i gefnogi ei weithgareddau

05.03.17

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru wedi cychwyn codi arian! I leihau ei dibyniaeth ar gytundebau a ariennir yn statudol ac yn unol â gweithgarwch nifer o elusennau, mae angen i ASC greu ffrwd o incwm di-gyfyngedig i ddatblygu prosiectau a fydd yn bwydo yn ôl i mewn a gwella ei weithgaredd craidd - eiriolaeth.

Fel rhan o ddatblygiad y wefan newydd, bydd ASC yn creu tudalen Cefnogi Ni a fydd yn darparu modd hygyrch i gefnogwyr allu rhoddi neu gefnogi ASC.

Er mwyn darparu sicrwydd, mae ASC wedi cytuno i ddilyn y Cod Codi Arian a fydd yn arwain holl weithgarwch ASC yn y maes hwn. Gyda'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd ar y gweill yn 2018, bydd mwy o ffocws yn cael ei roi ar sicrhau bod data cleientiaid a cheisiadau tanysgrifio yn cael eu cadw a'u cynnal yn y modd cywir.