Eiriolaeth Gofalwyr - pecyn cymorth hunan-eiriolaeth

18.01.18

Rydym yn ymwybodol ein bod yn derbyn nifer gynyddol o alwadau gan deuluoedd a gofalwyr pobl sy'n profi problemau iechyd meddwl.

Yn anffodus ni fyddwn yn darparu Eiriolaeth Gofalwyr ar hyn o bryd ond efallai y bydd y pecyn cymorth hunan-eiriolaeth ddefnyddiol hwn gan Ofalwyr Cymru o gymorth i'r gofalwyr hynny y mae angen cymorth arnynt.

Mae yna linell gymorth ar gael i chi sydd ar agor ar ddydd Llun a dydd Mawrth neu os yw'n hygyrch trwy e-bost gweddill yr wythnos. Fel arall, mae'r wefan yn llawn o lawer o wybodaeth ddefnyddiol. Ymwelwch ag ef os oes angen cymorth arnoch mewn gallu gofalgar.