Mae ASC yn datblygu ymhellach ei gynnig hyfforddiant gyda Talking Mats nawr ar gael ym mis Rhagfyr 2018

22.10.18

Mae'n bleser gan ASC fod y darparwr cyntaf yng Nghymru i gynnig cyrsiau Talking Mats.

Mae ASC yn falch iawn o allu cynnig dau gwrs hanner diwrnod Talking Mats ochr yn ochr â'i chyrsiau ASIST llwyddiannus.

Wedi'i lansio i farchnad allanol ym mis Mehefin 2018, mae ein cyrsiau ASIST yn cael adborth ardderchog, gyda'r ddwy gyrsiau nesaf bron yn cael eu harchebu i fyny i 2019. Gyda swyddfa yn Llandarcy, gallwn ddarparu o'n cyfleuster hyfforddi yno sy'n agor ASIST yn ddaearyddol i ranbarth Abertawe / Llanelli / Gorllewin Cymru. Rydym yn bwriadu trefnu cyrsiau pellach yn 2019.

Yn newydd i'n cynnig ni yw Talking Mats sy'n adnodd rhyngweithiol isel-dechnoleg sy'n defnyddio tair set o symbolau cyfathrebu llun - pynciau, opsiynau a graddfa weledol - a lle i'w dangos. Ar hyn o bryd, ASC sydd â'r unig hyfforddwr Annibynnol Talking Mats sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae Talking Mats yn gweithio trwy glicio yma.

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am ein cyrsiau ASIST, cliciwch yma neu am Talking Mats cliciwch yma