Oriau gwasanaeth ASC dros y Cyfnod Gwyl

21.12.17

Eich dymuno Nadolig hapus a 2018 iach.

Sylwch fod ASC yn gweithredu oriau gweithredu arferol dros gyfnod y Nadolig.

Byddwn ni ar gau yn unig ar gyfer Gwyliau'r Banc ar 25ain a 26ain Rhagfyr, 1 Ionawr 2018 a dydd Sul ar draws y cyfnod Nadolig fel arfer.

Bydd ein peiriant ateb yn parhau ar agor bob amser a bydd mynediad ato pan fydd staff yn y swyddfa, felly os bydd angen, ffoniwch 029 2054 0444.