Pandemig Coronavirus (COVID-19) - Diweddariad gwasanaeth eiriolaeth Awst 2021

10.08.21

Mae Cymorth Eiriolaeth Cymru yn gweithredu fel arfer. Os hoffech chi atgyfeirio, cysylltwch â 029 2054 0444

Wrth i gyfyngiadau hwyluso yng Nghymru, mae ein gwasanaethau eiriolaeth IMHA, IMCA a Chymuned yn parhau i weithredu fel arfer ar draws pob maes. Er gwaethaf yr aflonyddwch anochel i wasanaethau yn ystod y pandemig, mae ein cyfeiriadau wedi parhau ar lefel arferol ac mae ein heiriolwyr yn parhau i fod yn ymatebol ac yn gefnogol i bob claf.

Mae ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ac Abertawe bellach ar agor ac mae ein heiriolwyr a'n staff cymorth yn gweithio'n hyblyg o'r swyddfa a'r cartref yn dibynnu ar angen busnes. Rydym yn parhau i wella'r dechnoleg sydd ar waith, gan ganiatáu inni weithredu'n effeithlon a sicrhau'r gwasanaeth gorau i gleifion. Mae galwadau ffôn a negeseuon e-bost yn parhau i gael eu hateb fel y byddech chi'n ei ddisgwyl felly parhewch i atgyfeirio cleifion. Gallwch gysylltu â'r prif switsfwrdd ar 029 2054 0444.