Rhowch eich barn i ni

Er mwyn i ni gynnig gwasanaeth ardderchog, mae'n hanfodol ein bod yn gwybod beth mae pobl yn meddwl am ein gwasanaethau.

Mae sawl ffordd y gallwch chi ddweud wrthym.

  • Lawrlwythwch Ffurflen Werthuso a'i dychwelyd atom yn y post neu ar e-bost.
  • Rhannwch eich stori â Care Opinion.
  • Anfonwch e-bost atom, ysgrifennwch atom neu ffoniwch ni i roi eich barn i ni.

Rydym hefyd yn parchu'ch hawl i wneud cwyn os ydych yn anhapus gydag unrhyw agwedd o'n gwasanaeth. Gallwch ddod o hyd i'n polisïau Cwynion a Chanmoliaeth isod.

 

 

Care Opinion

Mae ASC yn gweithio mewn partneriaeth gyda Care Opinion, porth ble gall unrhyw un rannu straeon am y gwasanaeth maen nhw wedi'i derbyn gennym.

Gall rhannu'ch stori am Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru ein helpu i wneud ein gwasanaethau'n well. Gallwch rannu'ch stori os yw'n dda neu'n wael - mae'r ddau fath yn bwysig. Rydym yn gofyn i Care Opinion wrando ar eich straeon drosom, oherwydd:

  • Mae Care Opinion yn gwbl gyfrinachol. Er y byddwn yn clywed eich stori, ni fyddwn yn gwybod stori pwy ydyw. Felly, gallwch deimlo'n gyfforddus i ddweud yn union beth rydych chi eisiau dweud.
  • Bydd yr hyn a ddwedwch chi yn cael ei rannu ar wefan Care Opinion. Bydd pobl eraill yn gallu gweld eich barn o'r gwasanaeth a gall ASC ddefnyddio'ch adborth i wella gwasanaethau. Mae hyn yn cael ei wneud heb ddatgelu'ch manylion cyswllt.
  • Os nad ydych chi eisiau i unrhyw un wybod pwy ydych chi, rydym yn eich cynghori i osgoi rhoi manylion y gellir eu defnyddio i'ch adnabod yn eich adborth.

 

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho