Pam Cefnogi Ni?

Mae hawl gan bawb i gael eu clywed.

Mae eiriolaeth yn caniatáu i bobl gyfathrebu'u hanghenion a'u dymuniadau i eraill gallai fod â dylanwad neu bŵer dros eu bywydau.

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn cefnogi ac yn rhoi llais i gleientiaid mewn lleoliadau gofal iechyd meddwl sylfaenol neu eilaidd.

Ar adegau o'r fath mewn bywyd, mae pobl yn agored i niwed a gall weithiau fod yn anodd deall yr holl wybodaeth sydd ar gael i chi a beth yw eich hawliau. 

Mae ASC yn annibynnol ac yn cynrychioli dymuniadau a safbwyntiau ein cleientiaid.

Nid ydym yn barnu dymuniadau'r bobl rydym yn eu cefnogi neu'n ceisio perswadio cleient i ddilyn ffordd benodol o weithredu ond yn eu cefnogi i wybod eu hawliau a'u hannog i leisio eu barn a'u dymuniadau.

Mewn achosion ble mae diffyg galluedd, byddwn yn eirioli ar ran y cleient. 

Darllenwch ein haddewid i gefnogwyr

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho