Cysylltiadau Eraill

Dyma rhai dolenni i wefannau ac adnoddau y gallai fod yn ddefnyddiol i chi.

Nid ydym wedi ceisio darparu rhestr gynhwysfawr ac ni ellid ein dal yn gyfrifol am gywirdeb y wybodaeth a ddarperir.

Adnoddau cyffredinol 

Cynghorau Iechyd Cymunedol yng Nghymru – - o'r wefan hon, cliciwch ar yr ardal ddaearyddol sy'n berthnasol i chi

Dewis Cymru – adnodd defnyddiol am amrediad eang o wasanaethau
 

Darparwyr IMHA mewn rhannau o Gymru

Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn darparu IMHA ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda (Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro)

Mae Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru yn darparu IMHA yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae CADMHAS yn darparu IMHA yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Phowys
 

Darparwyr IMCA mewn rhannau o Gymru

Mae Mental Health Matters yn darparu IMCA ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell Nedd/Port Talbot) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Ceredigion, Sir Gâr, Sir Benfro)

Mae Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru yn darparu IMCA yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae CADMHAS yn darparu IMCA yng Nghonwy a Sir Ddinbych
 

Eiriolaeth Gymunedol

Mae Mind Merthyr a'r Cymoedd yn darparu Eiriolaeth Gymunedol yn RCT a Merthyr

Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn darparu gwasanaeth Eiriolaeth Gymunedol yng Ngheredigion, Sir Gâr a Sir Benfro

Mae Dewis C.I.L yn darparu eiriolaeth gymunedol yng Ngwent a Sir Fynwy
 

Dolenni i rai adnoddau y galli fod yn ddefnyddiol i chi:

Action for Advocacy

Bi Polar UK

C.A.L.L. Llinell gymorth - ar agor 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro

Diverse Cymru

Llinell Gymorth Dementia - ar agor 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru - ar agor 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn

Nodwch mai nad ASC sy'n gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho