Rydym yn Clywed Chi: Dod o hyd i'ch llais

Digwyddiad Blynyddol 2019

Mawrth 12 Mawrth 2019

Canolfan Pob Gwlad, Sachville Avenue, Heath, Caerdydd

Mae Cymorth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn falch o gyflwyno manylion ei Digwyddiad Blynyddol. Fel elusen gofrestredig sy'n arbenigo mewn darparu eiriolaeth broffesiynol, gyfrinachol ac annibynnol, prif nod y diwrnod fydd codi ymwybyddiaeth o'r eiriolaeth a sut y gall helpu a chyda phartneriaid allweddol, pa mor bwysig yw cael eich llais clywed.

Mae eiriolaeth yn helpu i sicrhau bod pobl yn cael y pŵer i fod mor gysylltiedig ag y gallant fod yn y pethau sy'n effeithio arnynt. Mae'n hanfodol gallu cyfathrebu anghenion a dymuniadau i eraill a allai fod â dylanwad neu rym ar fywydau pobl.

Bydd y digwyddiad yn cael ei dargedu tuag at bob gweithiwr proffesiynol sy'n ceisio datblygu eu dealltwriaeth o'r hyn y mae eirioli ac i archwilio'r hyn a glywir yn wirioneddol. Bydd y diwrnod yn ystyried safbwyntiau ac nid yn unig yn rhoi gwybodaeth well i chi ond hefyd trwy rwydweithio a thrafodaeth, cysylltiadau newydd o fewn maes eirioli a gwella iechyd meddwl.

Mae partneriaethau yn hanfodol i fynd i'r afael â graddfa gynyddol y materion sy'n wynebu yn y sector a byddwn yn awyddus i bawb sy'n cymryd rhan gael sgyrsiau, felly gellir meithrin partneriaethau effeithiol.

Cynulleidfa arfaethedig:
  • Gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol
  • Staff y Bwrdd Iechyd
  • Comisiynwyr
  • Partneriaid sector elusennol
  • Defnyddwyr gwasanaeth
  • Unrhyw un sy'n dymuno darganfod mwy am glywed
Bydd cyflwynwyr a sesiynau'n cynnwys:
  • Advocacy Support Cymru
  • Samariaid Cymru
  • Time to Change Cymru
  • Keith Hackwood

Bydd y diwrnod yn rhoi digon o gyfle i drafod a rhwydweithio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol neu a fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan fwy gweithgar yn y dydd os yw'ch sefydliad yn darparu gwasanaethau sy'n berthnasol i'r thema, cysylltwch â training@ascymru.org.uk

Ffi: £ 45.00

Mae'r gost yn cynnwys cofrestru, cinio, lluniaeth a phob deunydd digwyddiad.

Bydd cyfradd adar gynnar o £35.00 ar waith tan 21 Rhagfyr 2018.

Gellir gwneud archebion trwy lawrlwytho'r ffurflen archebu trwy glicio yma, ei llenwi a'i dychwelyd i training@ascymru.org.uk

SYLWCH: Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho