Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 - 10 Hydref 2017

10.10.17

Mae ASC yn falch o fod yn arddangos yn Abertawe heddiw i gefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017.

Eleni, mae'r ffocws ar 'Wellness Workplace', sef thema yr ydym i gyd yn cytuno, yn cynyddu'n gywir mewn ymwybyddiaeth a phwysigrwydd. Mae'r thema hon yn arbennig o berthnasol i ni yn ein gwaith - mae'n rhaid inni ofalu am ein hiechyd meddwl a'n lles gan nad ydym am i'n heffeithiolrwydd i'n cleientiaid sy'n dioddef anawsterau iechyd meddwl gael eu heffeithio.

 

Mae aelodau o'n tîm Llandarcy (Hannah Pike a Rhiannon Lord) yn cymryd rhan heddiw yn y digwyddiad Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd a gynhaliwyd yn Theatr y Grand Abertawe. Caiff y digwyddiad ei gefnogi'n dda gan sefydliadau eraill megis Prifysgol Abertawe, Samariaid a Hafal. Roedd yr awyrgylch yn wych y bore yma gyda digon o bobl yn edrych ar y stondinau arddangos a chipio cyfle i sgwrsio. Roedd hefyd yn gyfle i ni arddangos ein stondinau arddangos a'n deunyddiau marchnata newydd - gyda'n pinnau a'n peli straen yn mynd fel cacennau poeth!

 

Popiwch ymlaen os oes gennych yr amser, mae'r digwyddiad ar agor tan 3.30pm heddiw.