IMHA Cleient A

Roedd Cleient A eisiau cefnogaeth gyda Gwrandawiad Rheolwr yn ystod adnewyddu Adran 3.

Rhwystrau a wynebwyd:

Roedd iechyd meddwl A yn rhwystr yn ystod y gwrandawiad; Roedd A yn cael trafferth yn cofio gwybodaeth ac roedd cyfarfodydd yn ddirdynnol.

Eiriolaeth a wnaethpwyd:

  • Bu'r IMHA gwrdd ag A cyn Cyfarfod Adolygu Iechyd Meddwl y Rheolwyr i ddarganfod dymuniadau A.
  • Bu'r IMHA wneud cais am adroddiadau iechyd meddwl A cyn y cyfarfod a mynd trwyddynt gydag A, fel bod A yn ymwybodol o safbwynt a barn y gweithiwr proffesiynol a'r cynlluniau at y dyfodol.
  • Mynychodd yr IMHA Gyfarfod y Rheolwyr gydag A, ond nid oedd A yn gallu aros am resymau iechyd meddwl. Gofynnodd A bod yr IMHA yn parhau i eirioli ar ei ran.

 

Canlyniadau:

Bu'r IMHA gwrdd ag A ar ôl y cyfarfod i drafod y canlyniad. Does dim dadl bod angen i A aros ar Adran 37 (tybiannol) er mwyn dod o hyd i lety addas. Diolchodd A ar lafar i'r IMHA am y gefnogaeth.